Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Dyrektywa niskonapięciowa - LVD, Procedury oceny zgodności

Celem procedur oceny zgodności jest sprawdzenie i udokumentowanie, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie.

Dyrektywa niskonapięciowa określa procedurę, według której producent lub jego upełnomocniony przedstawiciel zapewnia i deklaruje zgodność sprzętu elektrycznego z postanowieniami dyrektywy. Jest to procedura, której podstawą jest wewnętrzna kontrola produkcji (moduł A wg modułowej oceny zgodności - patrz "Ocena zgodności")

Zawiera ona cztery (praktycznie trzy) główne elementy:

- Dokumentacja techniczna - przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu producent jest zobowiązany sporządzić
  dokumentację techniczną, która musi być opracowana tak, aby umożliwić ocenę czy sprzęt elektryczny spełnia
  warunki dyrektywy. Poza tym producent musi obowiązkowo podjąć wszelkie konieczne środki do zagwarantowania,
  żeby proces produkcji wyrobów był zgodny z dokumentacją techniczną i wymaganiami dyrektywy.

- W przypadku, gdy nie są stosowane żadne normy w rozumieniu dyrektywy, producent musi dostarczyć wraz z
  dokumentacją techniczną opis rozwiązań zastosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa wymaganego
  dyrektywą.

- Deklaracja zgodności - producent lub jego upełnomocniony przedstawiciel są zobowiązani i tylko oni są upoważnieni,
  aby sporządzić deklarację zgodności przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

- Oznaczenie CE - przed wprowadzeniem sprzętu elektrycznego na rynek, musi być on opatrzony oznaczeniem CE.
  Tylko producent lub jego upełnomocniony przedstawiciel są upoważnieni do umieszczenia oznaczenia CE.
  Schemat procedury oceny zgodności wg modułu A i jej warianty przedstawiono w załączniku Kr 4.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie