Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Dyrektywa niskonapięciowa - LVD, Deklaracja zgodności

Zgodnie z procedurą oceny zgodności określoną w dyrektywie niskonapięciowej, producent lub jego upełnomocniony przedstawiciel musi sporządzić Deklarację zgodności WE, która powinna zawierać:

- numer porządkowy deklaracji - w celu ułatwienia informacji, zaleca się identyfikację każdej deklaracji własnym
   numerem porządkowym, który może być nadawany przez każdego producenta indywidualnie;
- nazwę i adres producenta lub/i jego upełnomocnionego przedstawiciela;
- opis sprzętu elektrycznego - identyfikacja wyrobu - wyrób musi być jednoznacznie zidentyfikowany; w zależności od
   rodzaju wyrobu, zaleca się, aby do identyfikacji były używane jeden lub więcej stosownych elementów; może to
   być: nazwa, typ, znak firmowy, znak ochronny, model, partia towaru lub numer serii; w przypadku produkcji
   seryjnej niezbędne jest podanie numeru serii produkcyjnej;
- numer(y) i tytuł(y) dyrektywy (dyrektyw), z którymi jest deklarowana zgodność wyrobu;
- odniesienie do norm zharmonizowanych;
- odniesienie do dokumentacji, na podstawie której jest deklarowana zgodność, jeżeli jest to potrzebne;
- identyfikacja sygnatariusza, upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu producenta lub jego ustanowionego
  we Wspólnocie przedstawiciela;
- dwie ostatnie cyfry roku, w którym wyrób oznaczono CE.

Deklaracja zgodności WE musi być napisana w jednym z języków Wspólnot Europejskich. Mimo, że nie jest to prawnie obowiązujące, w interesie producenta leży, aby deklaracja zgodności była wystawiona w języku (językach) rozumianych w krajach, do których wyrób ma być sprzedawany. Niektóre dyrektywy WE podają specjalne zasady odnośnie języka, jaki ma być zastosowany. Dlatego też producent powinien sprawdzić tekst dyrektyw, do których odnosi się deklaracja.

Wzór Deklaracji zgodności WE w języku polskim, zalecany przez CENELEC jest zamieszczony w załączniku Kr 5.
Deklaracja zgodności powinna być przechowywana przez producenta lub jego upełnomocnionego przedstawiciela, wraz z dokumentacją techniczną przez dziesięć lat od momentu zakończenia produkcji danego wyrobu.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie