Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Dyrektywa niskonapięciowa - LVD, Jednostki notyfikowane

Dyrektywa niskonapięciowa nie przewiduje w procedurze oceny zgodności udziału strony trzeciej, pod pojęciem której rozumie się jednostkę notyfikowaną. Jedynie w artykule 8., ust. 2. dyrektywy jest wspomniane, że "W przypadku zastrzeżeń, producent lub importer może przedstawić sprawozdanie sporządzone przez jednostkę notyfikowaną ."od pojęciem "jednostka notyfikowana" rozumie się organizację wyznaczoną przez jedno

z państw członkowskich, kompetentną do przeprowadzania swoich zadań w zakresie oceny zgodności, przewidzianych w dyrektywie, zgłoszoną do Komisji Europejskiej, która po nadaniu jej numeru identyfikacyjnego publikuje jej nazwę i zakres notyfikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Jeżeli sprzętu elektrycznego dotyczą również wymagania innych dyrektyw, które w swoich procedurach oceny zgodności przewidują udział strony trzeciej, to ocenę zgodności z wymaganiami tych innych dyrektyw mogą przeprowadzać jedynie jednostki notyfikowane do tych dyrektyw.

W tego rodzaju przypadkach Deklaracja zgodności WE, wystawiana przez producenta musi odnosić się do wszystkich jednostek notyfikowanych biorących udział w ocenie zgodności oraz przywoływać wszystkie odnośne dyrektywy.
Aktualizowany wykaz jednostek notyfikowanych i zakres ich notyfikacji jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie