Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Wskazówki dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej

Rysunek zestawieniowy

Powinien to być rysunek techniczny pokazujący cały wyrób (rzuty, przekroje, szczegóły połączeń). Rysunek powinien umożliwić zrozumienie działania sprzętu. W razie potrzeby na rysunku należy przywołać numery rysunków podzespołów, części itp. W celach identyfikacyjnych, rysunek powinien mieć prawidłowo wypełnioną tabliczkę rysunkową.

Schematy elektryczne, rysunki układów sterowania

Schematy elektryczne, rysunki układów sterowania powinny umożliwić zrozumienie działania sprzętu elektrycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń, takich jak blokady, wyłączniki awaryjne, elementy uruchamiające itp.
Rysunki istotnych w odniesieniu do bezpieczeństwa elementów mechanicznych sprzętu elektrycznego, obliczenia, wyniki badań, wykaz najważniejszych w odniesieniu do bezpieczeństwa elementów

Jest to część dokumentacji, która powinna ukazywać, w jaki sposób producent spełnił, mające zastosowanie do sprzętu elektrycznego zasadnicze wymagania związane z bezpieczeństwem, zawarte w dyrektywie.

Ten element składowy dokumentacji powinien być opracowany bardzo przejrzyście i jednoznacznie dla wykazania spełnienia wszystkich odnośnych wymagań.

Wykaz zastosowanych norm i specyfikacji technicznych

Wykaz powinien obejmować wszystkie krajowe lub międzynarodowe normy i inne specyfikacje techniczne zastosowane podczas projektowania, wytwarzania i badania.

Instrukcja obsługi

Instrukcję należy opracować podając wszelkie możliwe etapy pracy i obsługi sprzętu (np. montaż, eksploatacja, regulacja itp.), w których mogą wystąpić zagrożenia oraz sposób postępowania w celu uniknięcia lub zminimalizowania tego zagrożenia.

Instrukcja powinna być sporządzona w jednym z urzędowych języków państw członkowskich Wspólnoty, a oprócz tego należy ją przetłumaczyć na język kraju użytkownika sprzętu.
Opis wewnętrznych środków gwarantujących stabilność produkcji
"Wewnętrzne środki" mogą oznaczać np. wdrożenie systemu zapewnienia jakości, zgodnego z jedną z norm serii ISO 9000.

Do dokumentacji należy dołączyć opis sposobu zachowania stabilności produkcji, np. program badań mających na celu wykazanie zachowania bezpieczeństwa sprzętu i jego zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy.

Sprawozdania z przeprowadzonych badań

Mogą to być np. wszelkie sprawozdania czy świadectwa wystawione przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub kontrolną lub przez notyfikowane laboratorium a także przez laboratorium producenta.
Jeżeli wytwórca deklaruje zgodność sprzętu z wymaganiami normy zharmonizowanej, która wymaga przeprowadzenia określonych badań, do dokumentacji należy dołączyć sprawozdania z tych badań. Wskazanym jest, aby były one wystawione przez jednostkę notyfikowaną (laboratorium).

Język dokumentacji

Dyrektywa niskonapięciowa tego nie wymaga, ale jest wskazanym, aby dokumentacja była sporządzona w jednym z urzędowych języków Wspólnoty.

Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja powinna być przechowywana przez wytwórcę lub/i jego upoważnionego przedstawiciela wraz z Deklaracją zgodności WE przez okres co najmniej dziesięciu lat, licząc od dnia wyprodukowania ostatniej sztuki wyrobu.

Dokumentację lub jej część należy przedkładać na każde uzasadnione żądanie kompetentnych władz państwowych. Nie przedłożenie dokumentacji może stanowić wystarczający powód do poddania w wątpliwość zgodności sprzętu elektrycznego z wymaganiami dyrektywy.

Zmiany w dokumentacji

Na życzenie producenta dokumentację techniczną może przechowywać jednostka notyfikowana, szczególnie wówczas, gdy przeprowadzała badania lub brała udział w ocenie zgodności. W takich przypadkach producent jest obowiązany informować tę jednostkę notyfikowaną o każdej zmianie, która została lub ma być wprowadzona do wyrobu, którego dokumentacja dotyczy. Natomiast jednostka notyfikowana jest zobowiązana poinformować producenta o dalszym sposobie postępowania, np. o konieczności powtórzenia niektórych lub wszystkich badań danego wyrobu.
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie