Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski
Proces wdrażania dyrektywy niskonapięciowej do polskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów.

Ustawa o systemie oceny zgodności (art. 9., ust. 1.) dała delegację ministrom właściwym ze względu na przedmiot oceny zgodności do wydawania rozporządzeń wykonawczych, wprowadzających do prawa krajowego wymagania dyrektyw nowego podejścia.

Rozporządzeniem wprowadzającym do polskiego prawodawstwa przepisy dyrektywy niskonapięciowej jest rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (DzU nr 49 z 12 marca 2003 r., poz. 414). Wyciąg z tego Dziennika Ustaw zawierający tekst rozporządzenia zamieszczono w załączniku Kr 6.

Omawiane rozporządzenie zawiera wszystkie merytoryczne wymagania dyrektywy niskonapięciowej (73/23/EWG) odnoszące się do zagrożeń bezpieczeństwa, powstałych podczas użytkowania sprzętu elektrycznego (patrz rozdział "Dyrektywa niskonapięciowa - LVD" i załącznik Kr 2), tylko są one w innym układzie, dostosowanym do sposobu redakcji polskich aktów prawnych (rozporządzeń). Podaje ono również, identycznie jak dyrektywa, procedurę oceny zgodności sprzętu elektrycznego z wymaganiami zasadniczymi i warunki, jakie musi spełnić producent przed wprowadzeniem wyrobu na rynek. W poniższej tablicy zestawiono porównanie zapisów dyrektywy niskonapięciowej z zapisami rozporządzenia.

    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie