Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywy ciśnieniowe

Dyrektywa 87/404/EWG (zmieniona dyrektywą 90/488/EWG oraz dyrektywą 93/68/EWG) dotyczy prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie, w których czynnikiem jest powietrze lub azot o nadciśnieniu większym niż 0.5 bara. Wyłączone z zakresu dyrektywy są zbiorniki przeznaczone do celów jądrowych, zbiorniki przeznaczone do zainstalowania na statkach morskich lub powietrznych oraz gaśnice. Kategorie zbiorników objętych dyrektywą obejmują: kategoria A - zbiorniki o iloczynie PS x V > 50 bar x litr; kategoria A.1- 3000 < PS x V 10 000; kategoria A.2 - 200 < PS x V 3 000; kategoria A.3 - 50 < PS x V 200; kategoria B - zbiorniki o iloczynie PS x V 50 bar x litr.

Do prawa polskiego dyrektywę wdrożono rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 98, poz. 898), wydanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.).

Dyrektywa 97/23/WE dotyczy natomiast projektowania, wytwarzania i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych zawierających gaz lub ciecz (w których najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS jest wyższe niż 0,5 bar) oraz ich umieszczania na rynku i pierwszego instalowania. Ograniczono w niej zasadnicze wymagania do zagrożeń związanych z ciśnieniem. W dyrektywie 97/23/WE wymaga się, aby przy wybieraniu najstosowniejszego rozwiązania służącego eliminacji zagrożeń wytwórca stosował się do podanych zasad, zachowując również podaną poniżej kolejność tych zasad:

1. zagrożenia muszą zostać wyeliminowane lub zredukowane do racjonalnie osiągalnego minimum;

2. należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed zagrożeniami, których nie da się wyeliminować;

3. w każdym koniecznym przypadku należy informować użytkowników o zagrożeniach, których nie dało się
    wyeliminować i informować czy istnieje konieczność stosowania w czasie montażu i/lub użytkowania specjalnych
    środków dla zminimalizowania ryzyka;

Dyrektywa nie dotyczy urządzeń montowanych na miejscu użytkowania na odpowiedzialność użytkownika, a także urządzeń eksploatowanych.

Zakresem dyrektywy są objęte zbiorniki, wytwornice pary i wody gorącej, rurociągi technologiczne, osprzęt zabezpieczający, osprzęt ciśnieniowy, zespoły składające się z kilku urządzeń ciśnieniowych połączonych w celu utworzenia zintegrowanej i funkcjonalnej całości.

Do prawa polskiego dyrektywę wdrożono rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 99, poz. 912) na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.).
    Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie