Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczestwa dla urzdze cinieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 97/23/WE (PED), Obowizki wytwrcy i zaangaowanie stron

W poniszej tabeli opisano obowizki wytwrcy, jednostki notyfikowanej oraz uznanych organizacji stron trzecich.

Tabela (Dokument PDF)

Wytyczne Komisji Europejskiej

Do dyrektywy 97/23/WE publikowane s wytyczne opracowywane przez rne grupy wsppracujce w tym zakresie z Komisj Europejsk. Zaoeniem wytycznych, dotyczcych stosowania dyrektywy 97/23/WE, jest spjne stosowanie tej dyrektywy na obszarze Unii Europejskiej. Wytyczne s przygotowywane i zatwierdzane w ramach Grupy Roboczej "Cinienia" przy Komisji Europejskiej. Grup t tworz przedstawiciele pastw czonkowskich, stowarzysze europejskich, forum jednostek notyfikowanych i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Grupie tej przewodniczy przedstawiciel Komisji Europejskiej. Wytyczne s oznaczone wedug wzorca liczbowego x/y. Pierwsza liczba (x) odpowiada grupie tematw wedug dyrektywy, a druga liczba (y) jest kolejn liczb porzdkow wytycznej. Liczba (x) odpowiada nastpujcym grupom tematw:

1. Zakres dyrektywy i wyczenia z jej zakresu
2. Klasyfikacja i kategorie urzdze cinieniowych
3. Zespoy
4. Ocena zgodnoci
5. Zasadnicze wymagania bezpieczestwa dotyczce projektowania
6. Zasadnicze wymagania bezpieczestwa dotyczce wytwarzania
7. Zasadnicze wymagania bezpieczestwa dotyczce materiaw
8. Inne zasadnicze wymagania bezpieczestwa
9. Wytyczne rne
10. Zagadnienia oglne / horyzontalne
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie