Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 87/404/EWG, Oznakowanie

Rozdział III dyrektywy (artykuły 15 oraz 16) opisuje wymagania dotyczące oznakowania CE. W niniejszej części Przewodnika opisane zostaną informacje dotyczące oznakowania, wspólnie z wymaganiami zawartymi w załączniku II do dyrektywy.

Zbiorniki, po przeprowadzeniu oceny zgodności wg procedur opisanych w pkt. 2 niniejszego opracowania, powinny zostać oznakowane znakiem CE, który umieszcza się w widocznej, łatwo czytelnej i nieścieralnej postaci na zbiorniku lub tabliczce znamionowej przymocowanej do zbiornika w taki sposób, aby nie można było jej usunąć. Oznakowanie składa się z liter CE (wg wzoru zamieszczonego w załączniku II do Dyrektywy). Po oznakowaniu następuje numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za weryfikację WE lub nadzór WE. Zabrania się równocześnie umieszczania innych oznaczeń, które pod względem znaczenia i formy, mogłyby wprowadzać strony trzecie. Wszelkie inne oznaczenia mogą być nanoszone pod warunkiem, że nie powodują zmniejszenia widoczności i czytelności oznakowania.

Zbiorniki powinny posiadać oprócz oznakowania CE tabliczki znamionowe zawierające następujące informacje:
- najwyższe ciśnienie robocze PS w barach,
- najwyższa temperaturę roboczą Tmax w st. C,
- najniższa temperaturę roboczą Tmin w st. C,
- pojemność zbiornika V w l,
- nazwę lub znak producenta,
- oznaczenie typu, numer seryjny lub numer partii zbiorników,
- dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE.

Ponadto, w przypadku zastosowania norm zharmonizowanych z dyrektywą wymaga się dodatkowych oznaczeń na tabliczce fabrycznej:
- ciśnienie próbne Ph w barach,
- przyjęty naddatek na korozję c w mm, lub literę F, gdy zbiornik jest wyposażony w powłokę wewnętrzną,
- rzeczywista grubość ścianki,
- znak identyfikacyjny jednostki inspekcyjnej (notyfikowanej) jeżeli jest wymagany według zastosowanej normy
  zharmonizowanej,
- numer zastosowanej normy zharmonizowanej,

Tabliczki znamionowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby niemożliwe było ich ponowne użycie. Napisy umieszczone na zbiorniku lub tabliczce powinny być naniesione w sposób widoczny, nieścieralny, uniemożliwiający ich usunięcie lub utratę czytelności w przewidzianym okresie użytkowania zbiornika w jego środowisku roboczym.

Oprócz wymagań określających sposoby oznakowania tabliczki znamionowej oraz oznakowania CE pkt. 2 załącznika II do dyrektywy 87/404/EWG określa wymagania dotyczące zawartości instrukcji dostarczanej z urządzeniem. Instrukcje te powinny zawierać następujące informacje: dane wymagane do umieszczenia na tabliczce z wyjątkiem numeru fabrycznego, przewidywane zastosowanie zbiornika, wymagania dotyczące konserwacji i instalowania zbiornika wpływające na jego bezpieczeństwo.

Jeżeli zastosowano normę zharmonizowaną PN EN 286-1: 1998, instrukcje dołączane do zbiornika nieco rozszerzono i wówczas powinna ona zawierać zgodnie z pkt. 11 ww. normy:
- dane szczegółowe podane na tabliczce znamionowej wraz z numerem seryjnym;
- przeznaczenie zbiornika, łącznie z ewentualnymi dodatkowymi obciążeniami uwzględnionymi przy projektowaniu oraz
  metoda zamocowania zbiornika ;
- wskazania dotyczące naddatków na korozję głównych elementów zbiornika (płaszcz, dna kołnierze i ewentualnie
  wewnętrzne dna) oraz rzeczywistej grubości ścianki głównych elementów;
- w przypadkach koniecznych, wymagania dotyczące instalowania i konserwacji zbiornika wpływające na
  bezpieczeństwo jego eksploatacji,
- deklaracja zgodności zbiornika z wymaganiami zasadniczymi oraz wymaganiami zastosowanej normy;
- informacja dla użytkownika (stwierdzenie podane w świadectwie badań, że na elementach ciśnieniowych zbiornika nie
  powinny być przeprowadzane żadne prace spawalnicze).

Zgodnie z założeniami dyrektyw Nowego Podejścia oznakowanie CE oznacza, że urządzenie (w tym przypadku zbiornik) spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa wszystkich mających zastosowanie dyrektyw.
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie