Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 87/404/EWG, Omówienie najczęściej spotykanych problemów praktycznych związanych z dyrektywą

Spośród najczęściej spotykanych problemów związanych z dyrektywą wymienić należy następujące:

1. Czy zbiorniki o innych kształtach są objęte dyrektywą,
2. Jakie materiały mogą być stosowane do wytwarzania zbiorników prostych,
3. Jakie procedury w zakresie wytwarzania wymagają zatwierdzenia przez jednostkę notyfikowaną,
4. Jakie świadectwa odbioru dla materiałów są wymagane.

Ad 1.

Dyrektywa w Art. 1 pkt. 2 określa wymagania, które musi spełnić zbiornik, aby mógł być zakwalifikowany jako prosty i wówczas podlega on wymaganiom dyrektywy. Zapisy tego artykułu stanowią, że jedynie zbiorniki spełniające łącznie wszystkie warunki kwalifikowane są jako proste. Zbiornik, który nie spełnia któregokolwiek warunku kwalifikowany jest jako zbiornik podlegający dyrektywie 97/23/WE (PED).

Ad 2.

Dyrektywa określa zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla materiałów, którymi mogą być stale jakościowe niestopowe, aluminium niestopowe lub stopy aluminium nieutwardzające się przez starzenie. Przykładowe materiały, które mogą być stosowane na zbiorniki określają normy zharmonizowane, których stosowanie nie jest obowiązkowe. Dla przykładu norma PN-EN 286-1 w rozdziale 5 wymienia gatunki stali, które mogą być zastosowane na główne elementy ciśnieniowe. Wykaz tych gatunków oraz norm podają pkt. 5.1.2 i 5.1.3 wspomnianej normy. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż wymienione w tych punktach wyprodukowanych zgodnie z uznana normą krajową lub międzynarodową dla stali jakościowych, aluminium i stopów aluminium, pod warunkiem zatwierdzenia przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną. Wymienione materiały przeznaczone na główne elementy ciśnieniowe muszą spełniać wymagania zasadnicze wymienione w pkt. 1 załącznika I do dyrektywy 87/404/EWG.

Ad 3.

Zatwierdzenia przez jednostkę notyfikowaną wymagają procedury opisujące:

- egzaminowanie i nadawanie uprawnień spawaczom i operatorom spawalniczym. Zastosowanie mają wówczas
  wymagania norm zharmonizowanych z 87/404/EWG i/lub PN-EN 287-1, PN-EN 287-2 oraz PN-EN 1418.
  Egzaminowanie i nadawanie uprawnień powinna przeprowadzić jednostka notyfikowana.

- Uznawanie instrukcji technologicznych spawania. Zastosować wówczas można wymagania zawarte w normach
  zharmonizowanych z dyrektywą 87/404/EWG lub inne specyfikacje np. PN-EN 288-3 z uwzględnieniem wymagań
  zawartych w pkt. 1.1.1. ust. 3 załącznika I do dyrektywy. Uznanie instrukcji technologicznych powinno się odbywać
  przez jednostkę notyfikowaną. Powyższy tryb postępowania stanowi spełnienie wymagań zasadniczych opisanych w
  pkt. 3.2 załącznika I do omawianej dyrektywy.

Procedury opisujące proces kształtowania, ukosowania krawędzi oraz składowania powinny ponadto spełniać wymagania zawarte w pkt. 3.1. załącznika I - wytwórca powinien zapewnić jego spełnienie - jednostka notyfikowana ich nie zatwierdza.

Ad 4.

Materiały na główne elementy ciśnieniowe powinny spełniać wymagania zawarte w pkt. 1 załącznika I . Materiał powinien być dostarczony co najmniej ze świadectwem odbioru 2.2 wg PN-EN 10204. Akceptowane są tym samym również świadectwa odbioru 3.1.A, 3.1.B i 3.1.C
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie