Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Regulamin rejestracji
 

Regulamin rejestracji w serwisie www.oznaczenie-ce.pl


 1. W serwisie oznaczenie-ce.pl może zarejestrować się każda jednostka certyfikująca, laboratorium badawcze, laboratorium pomiarowe oraz firma doradcza / szkoleniowa prowadząca działalność związaną problematyką Nowego i Globalnego Podejścia.

 2. Każdy podmiot zarejestrowany w serwisie www.oznaczenie-ce.pl określany jest mianem „Partner serwisu www.oznaczenie-ce.pl” (w skrócie: „Partner”)

 3. Partnerzy serwisu mają możliwość korzystania z następujących narzędzi:

  1. Bazy partnerów (dostępne ze strony głównej serwisu oraz publikowane w metrykach poszczególnych dyrektyw)

    1. Baza jednostek notyfikowanych / autoryzowanych

    2. Baza innych jednostek certyfikujących

    3. Baza laboratoriów badawczych

    4. Baza laboratoriów pomiarowych

    5. Baza firm doradczych i szkoleniowych

  2. Dane teleadresowe oraz oferta Partnera

  3. Eksperci serwisu

  4. Możliwość publikowania informacji w działach „Aktualności” oraz „Publikacje uzupełniające - komentarze, opracowania, dokumenty”

  5. Możliwość odpowiedzi na pytania użytkowników

  6. Statystyki serwisu

 4. W części poświęconej ofercie każda jednostka certyfikująca może publikować dowolne treści - np. o charakterze merytorycznym, reklamowym, informacyjnym). Oferta może również zawierać grafiki oraz aktywne łącza do własnych stron interenetowych danej jednostki certyfikującej.

 5. W działach:

  1. Aktualności

  2. Publikacje uzupełniające - komentarze, opracowania, dokumenty "aktualności, artykuły i opracowania"

  3. "odpowiedzi na pytania użytkowników"

dozwolone jest publikowanie treści o charakterze merytorycznym (nie reklamowym). Niniejszy warunek wynika z woli zachowania merytorycznego charakteru serwisu. Czynnikami promującym daną jednostkę certyfikującą są: nazwa firmy, łącze do stron własnych oraz nazwisko eksperta, które są umieszczane przy każdej publikowanej treści.

 1. Rejestracja w serwisie oraz korzystanie z narzędzi serwisu nie podlegają opłatom.

 2. Rejestracji Partnera dokonuje się poprzez:

  1. wypełnienie formularza rejestracji - rejestruj»

  2. przesłanie faksem (+48 56 664 50 56) wyciągu z właściwej ewidencji lub rejestru przedsiębiorców oraz świadectw akredytacji (wymagane dla polskich jednostek certyfikujących oraz laboratoriów)

 3. Partner, dokonując rejestracji, wyraża zgodę na opublikowanie w serwisie danych wprowadzonych prze niego w trakcie rejestracji oraz w toku późniejszych korekt.

 4. Partner, publikując w serwisie informacje (odpowiedzi na pytania użytkowników, materiały, komentarze, opracowania itp., oświadcza, iż posiada prawa autorskie do tych tekstów oraz wyraża zgodę na ich wykorzystanie w całości lub w części w treści serwisu oraz w treści innych publikacji i materiałów informacyjnych adresowanych do przedsiębiorców.

 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2004 r.

 6. Niniejszy regulamin może ulec zmianom.

Powrót


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie