Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Jednostki notyfikowane
 
Pokaż z zakresu wybranej dyrektywy:
Pokaż wybraną firmę:
 
BUREAU VERITAS
ul. Migdałowa 4
02-796 WARSZAWA
tel. (22) 5490400, (32) 3559375
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Urządzenia ciśnieniowe, Urządzenia do użytku w atmosferach wybuchowych, Zabawki
Grupy wyrobów: wszytskie (wg. kodów NACE)
Zakres działalności: CE , ISO 9001, TL9001, , ISO 14001, PN-N-18001, OHSAS, HACCP, GOST-R, TICK-IT, QS9000, TS16949, BRC, DS.3027, ISO17799, AS9100,
 
 
CIOP-PIB
Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 46 40
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami, Maszyny, Środki ochrony indywidualnej
Grupy wyrobów: wszystkie rodzaje środków ochrony indywidualnej, maszyny i urządzenia (w tym: maszyny do obróbki drewna, pilarki przenośne z piłą łańcuchową, maszyny do obróbki plastycznej metali), środki ochrony zbiorowej (w tym: urządzenia ochronne bezdotykowe i oburęcznego sterowania), urządzenia podlegające ograniczeniom emisji hałasu.
Zakres działalności:
Dyrektywa 2000/14/WE
- okresowa kontrola zgodności urządzenia z dokumentacją
- ocena zgodności WE
- ocena systemu jakości

Dyrektywa 98/37/WE
- ocena typu WE
- sprawdzenie dokumentacji technicznej
- przechowywanie dokumentacji technicznej

Dyrektywa 89/686/EWG
- ocena typu WE
- kontrola jakości wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej
- ocena systemu zapewnienia jakości produkcji WE
 
 
DNI
Al. Korfantego 2
Katowice
tel. (032) 253 52 18
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Dźwigi, Maszyny, Proste zbiorniki ciśnieniowe, Urządzenia ciśnieniowe
Grupy wyrobów: maszyny i urządzenia, wyroby budowlane
Zakres działalności: Ocena zgodności, inspekcje techniczne, audyty strony trzeciej, nadzór budowlany, BHP, ochrona środowiska, doradztwo
 
 
DNV
ul. 3 Maja 67-69
81-850 Sopot
tel. (58) 51-15-020
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Jachty (łodzie) rekreacyjne, Proste zbiorniki ciśnieniowe, Urządzenia medyczne
Grupy wyrobów: wszystkie
Zakres działalności: ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, ISO 13485:2003, ISO/TS 16949:2002, OHSAS 18001, PN-N 18001:2004, BS 7799, HACCP, oznaczenie CE na wyroby medyczne, jachty i zbiorniki ciśnieniowe
 
 
ELTEST
ul. Ratuszowa 11
Warszawa
tel. +22.6193966
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna, Niskonapięciowe wyroby elektryczne
Grupy wyrobów: elektronika i elektrotechnika
Zakres działalności: certyfikacja wyrobów
 
 
EMAG
ul. Leopolda 31
40-189 Katowice
tel. 48/32/2007-510
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Niskonapięciowe wyroby elektryczne
Grupy wyrobów: elektrotechnika, elektroenergetyka, górnictwo
Zakres działalności: dobrowolna certyfikacja zgodności
 
 
 GIG
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel. (0-32) 2581631-9
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy:
Grupy wyrobów: Certyfikacja dobrowolna: materiały chemiczne i wyroby z tworzyw sztucznych (np. kleje, piany, gumy, tkaniny, rury, spoiwa, środki impregnacyjne, ciecze i oleje hydrauliczne); taśmy przenośnikowe; obudowy podporowe i kotwowe; urządzenia dołowe (np. podsadzkowe, wentylatory, pompy, sprężarki, napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne; maszyny do: urabiania, ładowania i odstawy; wozy; narzędzia; środki strzałowe; liny; łańcuchy; odzież robocza
Zakres działalności: GIG jednostka notyfikowana nr 1453 w zakresie dyrektyw: 98/37/WE (hydrauliczne obudowy zmechanizowane, lokomotywy, wózki hamulcowe i silniki spalinowe), 94/9/WE (pełny zakres) i 93/15/EWG (pełny zakres). Certyfikacja systemów zarządzania BHP wg PN-N 18001:2004. Certyfikacja dobrowolna na znak bezpieczeństwa „B” i certyfikacja zgodności wyrobów stosowanych głównie w górnictwie.
 
 
 IBMER
ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa
Warszawa
tel. 849-09-36
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy:
Grupy wyrobów: ciągniki rolnicze, maszyny i urządzenia rolnicze, maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle rolno-spożywczym, kolektory słoneczne.
Zakres działalności: certyfikacja obowiązkowa i dobrowolna na znak bezpieczeństwa według modelu 5 ISO, certyfikacja i ocena zgodności według modelu 8 ISO- badania i ocena 100% wyrobów, certfikacja i ocena zgodności maszyn używanych, weryfikacja certyfikatów i deklaracji zgodności, ocena zgodności na znak IBMER.
 
 
IEl Certyfikacja
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
tel. +48/22/812 33 89
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami, Kompatybilność elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Sprawność energetyczna stabilizatorów do oświetlenia jarzeniowego, Zabawki
Grupy wyrobów: Sprzęt oświetleniowy. Narzędzia elektryczne i sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Wyposażenie i osprzęt elektryczny. Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego i wysokiego napięcia. Przekształtniki mocy, napędy elektryczne. Materiały elektrotechniczne. Maszyny elektryczne dużej, średniej i małej mocy. Urządzenia trakcji elektrycznej.
Zakres działalności: Certyfikacja wyrobów: obowiązkowa i dobrowolna na znak „B”; dobrowolna zgodności z wymaganiami: norm zharmonizowanych, sprawności energetycznej oraz innych norm i wymagań związanych z certyfikowanymi branżami.
 
 
IIMW
Gdańska 118
90-520 Łódź
tel. (42) 636 53 32
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Zabawki, Środki ochrony indywidualnej
Grupy wyrobów: Środki ochrony indywidualnej (odzież ochronna), zabawki, wyroby włókiennicze, wykładziny podłogowe, odzież robocza, materiały przeznaczone na odzież
Zakres działalności: Certyfikacja dobrowolna na znak B, certyfikacja zgodności wyrobów z normami, w tym normami zharmonizowanymi z dyrektywami UE, certyfikacja wyrobów na znak Oeko-Tex Standard 100
 
 
ILiM
ul. E. Estkowskiego 6
Poznań
tel. 061 8504989
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych
Grupy wyrobów: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
Zakres działalności: Badania i certyfikacja dobrowolna na znak bezpieczeństwa B, badania i certyfikacja według norm zharmonizowanych w celu sporządzenia deklaracji zgodności z dyrektywą EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) i LVD (dyrektywa niskich napięć)
 
 
IMBiGS
Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel. (+22) 843 27 03, 853 21 76
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami, Kompatybilność elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Wyroby budowlane
Grupy wyrobów: przemysł maszynowy, budownictwo, gospodarka odpadami, przemysł materiałów budowlanych, maszyny i urządzenia do robót budowlanych, ziemnych i transportowych, maszyny i urządzenia do prac wykończeniowych w budownictwie, surowce skalne i maszyny do ich przetwarzania.
Zakres działalności: certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:200, certyfikacja zakładowej kontroli produkcji zgodnie z Dyrektywą 89/106/EEC, certyfikacja wyrobów na znak bezpieczeństwa „B”- obowiązkowa i dobrowolna, weryfikacja deklaracji zgodności producenta, certyfikacja zgodności z Polską Normą, dobrowolna certyfikacja maszyn używanych, certyfikacja maszyn na zgodność z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.30 października 2002 r.,
 
 
 INiG
ul.Lubicz 25a
Kraków
tel. 012 4210033
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Sprawność energetyczna kotłów wodnych, Urządzenia ciśnieniowe, Urządzenia gazowe, Wyroby budowlane
Grupy wyrobów: gazownictwo
Zakres działalności: systemu/wyrobu
 
 
Instytut Spawalnictwa
ul. Błogosławionego Czesława 16/18
44-100 Gliwice
tel. 032/231-00-11
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Proste zbiorniki ciśnieniowe, Urządzenia ciśnieniowe
Grupy wyrobów: wyroby spawalnicze, technologie spawalnicze, personel spawalniczy, personel badań nieniszczących
Zakres działalności: certyfikacja personelu, wyrobów i systemów jakości
 
 
Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
tel. 22 825-04-71
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Wyroby budowlane
Grupy wyrobów: budowlana
Zakres działalności: wyroby budowlane i usługi (AC 020), systemy zarządzania jakością i zakładowa kontrola produkcji (AC 072), personel
 
 
IOS
Wrocławska 37A
Kraków
tel. 6317-106
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami, Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne
Grupy wyrobów:  
Zakres działalności:  
 
 
 ITGiS
ul.Dostawcza 1
93-231 Łódź
tel. +42 640 08 21
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Sprawność energetyczna kotłów wodnych, Urządzenia gazowe
Grupy wyrobów: kotły i urzadzenia grzewcze na wszystkie rodzaje paliw
Zakres działalności: Autoryzacja w zakresie badań typu WE potwierdzających zgodność efektywności energetycznej kotłów olejowych i gazowych z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 92/42/EEC (Decyzja Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Nr 3/20 z dn. 27.01.2004 r.)2. Autoryzacja w zakresie badań typu WE potwierdzających zgodność projektu WE z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 97/23/WE (Decyzja Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Nr 6/17 z dn.
 
 
ITTD TRICOTEXTIL
Piotrkowska 270
90-361 Łódź
tel. + 42 683 58 82, 683 58 22, 683 58 78
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Urządzenia medyczne, Zabawki, Środki ochrony indywidualnej
Grupy wyrobów: Wyroby przemysłu tekstylnego i papierniczego, wyroby medyczne oraz usługi w zakresie wykończania i konserwacji tekstyliów
Zakres działalności: Certyfikacja wyrobów, certyfikacja usług
 
 
KEMA
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa
tel. +48 22 654 43 10 do 12
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Aktywne implanty medyczne, Kompatybilność elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Urządzenia diagnostyczne in vitro, Urządzenia do użytku w atmosferach wybuchowych, Urządzenia medyczne, Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych
Grupy wyrobów: wyroby elektryczne, elektrotechniczne, maszyny, wyroby medyczne.
Zakres działalności: zgodnie z wymogami dyrektyw, w których KEMA posiada notyfikację.
 
 
OBAC Sp. z o.o.
Jasna 31,
44-122 Gliwice
tel. 48 32/2394482-86
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Urządzenia do użytku w atmosferach wybuchowych
Grupy wyrobów: Branża mechaniczna, elektrotechniczna, energetyczna, przemysł wydobywczy
Zakres działalności: Jednostka Notyfikowana Nr 1461. Certyfikacja zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw unii europejskiej, wydawanie certyfikatów zgodności z normami zharmonizowanymi lub innymi dokumentami normatywnymi określającymi wymagania bezpieczeństwa, certyfikacja na dobrowolny znak B.
 
 
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
ul. Długa 44-50
00-241 Warszawa
tel. (48-22) 635 62 55
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna, Niskonapięciowe wyroby elektryczne
Grupy wyrobów: elektronika wg zakresu akredytacji
W zakresie dyrektywy niskonapięciowej LVD posiadamy autoryzację Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - decyzja nr 7/1
Zakres działalności: certyfikacja zgodności wyrobów z normami zharmonizowanymi z dyrektywami UE
 
 
PCBC SA
ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa
tel. +22/ 647 05 07, 46 45 244
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Aktywne implanty medyczne, Kompatybilność elektromagnetyczna, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Urządzenia diagnostyczne in vitro, Urządzenia medyczne, Wyroby budowlane, Zabawki
Grupy wyrobów: Elektrotechnika i elektronika, wyroby medyczne, zabawki, wózki dziecięce, rowery, elektronarzędzia, wyroby budowlane, nawozy sztuczne, chemia, rolnictwo ekologiczne.
Zakres działalności: Certyfikacja systemów: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, EN 46000, HACCP, WSK ( Wewnętrzny System Kontroli ), TS 16949. Certyfikacja wyrobów na znak : CE, bezpieczeństwa B, znak jakości Q, znak ekologiczny Eko, na zgodność z wymaganiami Polskich Norm PN lub innych dokumentów normatywnych. Certyfikacja personelu.
 
 
PIAP - OCW
AL. JEROZOLIMSKIE 202
02-486 WARSZAWA
tel. (0-22) 87-40-373
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Urządzenia ciśnieniowe, Urządzenia medyczne, Zabawki
Grupy wyrobów: automatyka, robotyka, pomiary; informatyka; elektryka i elektronika; sprzęt powszechnego użytku; maszyny oraz instalacje produkcyjne w tym dla przemysłu spożywczego; ochrona środowiska; ochrona mienia i ludzi; wyroby medyczne.
Zakres działalności: Certyfikacja wyrobów na zgodność z: CE, PN, EN, B.
 
 
PIMB
ul. Napoleona 2
05-230 Kobyłka
tel. (22) 786 18 31
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami, Maszyny
Grupy wyrobów: Maszyny budowlane, drogowe, komunalne, dźwigowo-transportowe, przeładunkowe, pojazdy specjalne, żurawie, osprzęty, układy sterowania, zespoły napędowe.
Zakres działalności: Certyfikacja wyrobów obowiązkowa i dobrowolna na znak B, certyfikacja zgodności z normami rozporządzeniami i dyrektywami UE
 
 
PRS
al. gen. Józefa Hallera 126
Gdańsk
tel. 58 751 12 73
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Jachty (łodzie) rekreacyjne, Kompatybilność elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Proste zbiorniki ciśnieniowe, Urządzenia ciśnieniowe, Wyroby budowlane, Środki ochrony indywidualnej
Grupy wyrobów: wyposażenie morskie, środki ochrony indywidualnej, pływające jednostki rekreacyjne, urządzenia ciśnieniowe, zjawiska kompatybilności elektromagnetycznej, wyroby elektryczne, konstrukcje stalowe i aluminiowe, kruszywa
Zakres działalności: Ocena zgodności z dyrektywami i rozporządzeniami: 2014/90/UE, 2016/425, 2013/53/UE, 201468/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2006/42/WE, 2014/35/UE, 305/2011 (ZKP). Weryfikacja raportów GHG. Certyfikacja systemów zarządzania: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 3834, ISO 50001, ISO 13485, ISO/TS 16949. Weryfikacja EMAS i audyty recyklera. Szkolenia otwarte: wymagania norm ISO serii 9000, 14000, 22000 i PN-N-18001, kompetencje auditora wewn., dyrektywy UE
 
 
SGS
ul. Bema 83
Warszawa, 01-233
tel. 022 329 22 22
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Urządzenia ciśnieniowe, Urządzenia medyczne
Grupy wyrobów: pełen zakres
Zakres działalności: CE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ PN-N-18001, ISO 13485, TS 16949, SA 8000, HACCP, BRC, GMP/GHP, FSC, CoC
 
 
SIMPTEST Katowice
ul. Barbary 17, 40-053
Katowice
tel. +48322510112
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne
Grupy wyrobów: hutnictwo, przemysł maszynowy, budownictwo, wyroby medyczne,wyroby z tworzyw sztucznych
Zakres działalności: dobrowolna na znak bezpieczeństwa, certyfikacja zgodności z normą lub aktem normatywnym, certyfikacja zgodności z Polską Normą z prawem onaczania wyrobów znakiem zgodności PN
 
 
UDT-CERT
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
tel. +48 22 57 22 110
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Dźwigi, Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami, Kompatybilność elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Proste zbiorniki ciśnieniowe, Sprawność energetyczna kotłów wodnych, Urządzenia ciśnieniowe, Urządzenia gazowe
Grupy wyrobów: wyroby (w tym urządzenia techniczne) i inne wg zakresu akredytacji
Zakres działalności: Zgodnie z poszczególnymi dyrektywami
 
 
ZETOM Katowice
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
Katowice
tel. +48 32 256 92 57
Oferta »

Materiały opublikowane
w serwisie oznaczenie-ce.pl»
 
Dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna, Maszyny, Niskonapięciowe wyroby elektryczne, Wyroby budowlane, Zabawki
Grupy wyrobów: Elektrotechnika i elektronika (sprzęt oświetleniowy, komputerowy, instalacyjny, gospodarstwo domowe, narzędzia ręczne), hutnictwo (m.in. pręty i profile, walcówka, rury, druty, taśmy i blachy, stopy odlewnicze, łożyska spiekane), przemysł metalowy (siatki zbrojeniowe, liny z drutów stalowych, łożyska) drzewny i papierniczy, chemia (węże, art. elektroizolacyjne, opony, uszczelnienia, taśmy gumowe, rury i armatura z tworzyw sztucznych) Zabawki
Zakres działalności: obowiązkowa na znak "B", dobrowolna: na znak "B", na znak zgodności z "PN", zgodności z wymaganiami, weryfikacja certyfikatów i deklaracji zgodności oraz ocena zgodności wyrobów
 
 
 


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie