Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagaj±ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualno¶ci CE
Prenumerata aktualno¶ci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz± mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urz±dzenia ci¶nieniowe
¦rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualno¶ci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Zamówienia publiczne - aktualno¶ci
 

W dniu 23 listopada 2006 r. odbyło się zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych seminarium pn. "Zapobieganie zjawisku korupcji w zamówieniach publicznych w Polsce”. Udział w seminarium wzięli...
2007-01-04 Instytut Zamówień Publicznych  
Publikacje z zakresu zamówień publicznych
Szanowni Państwo,

Z przyjemno¶ci± informujemy, iż Urz±d Zamówień Publicznych wydał opracowane przez pracowników i współpracowników Instytutu Zamówień Publicznych cztery publikacje z zakresu zamówień...
2007-01-04 Instytut Zamówień Publicznych  
Ujednolicony tekst nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szanowni Państwo zachęcamy do lektury ujednoliconego przez Urz±d Zamówień Publicznych tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych.
...
2006-07-02 Instytut Zamówień Publicznych  
Prawo Zamówień Publicznych
W sierpniu 2005 r. weszła w życie względem Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja haska w sprawie zniesienia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Konwencja ta zastępuję dotychczas...
2006-06-30 Instytut Zamówień Publicznych  
Poł±czył nas wspólny cel ...
...
2006-03-30 Instytut Zamówień Publicznych  
Prawo Zamówień Publicznych
Jedn± z najważniejszych czynno¶ci zamawiaj±cego przy udzielaniu zamówienia publicznego jest opis przedmiotu tego zamówienia. Powinien on wskazywać na rzeczywiste potrzeby zamawiaj±cego oraz umożliwić...
2006-03-30 Instytut Zamówień Publicznych  
Publikacje na temat zamówień publicznych
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Instytut Zamówień Publicznych rozpoczyna pracę nad opracowaniem czterech publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Projekt Współfinansowany Przez Unię...
2006-02-01 Instytut Zamówień Publicznych  
Prawo Zamówień Publicznych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamawiaj±cym spoczywa obowi±zek okre¶lenia warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz sprawdzenie, czy rzeczywi¶cie spełniaj± oni te warunki. ...
2006-02-01 Instytut Zamówień Publicznych  
tajemnica przedsiębiorstwa
Zamawiaj±cy musi badać, które informacje mog± być zastrzeżone
Co utajniać, a co udostępniać
...
2005-11-22 Instytut Zamówień Publicznych  
Trzeba inaczej czytać przepisy
Protest – czę¶ć 1...
2005-07-17 Instytut Zamówień Publicznych  
Kiedy, w jakiej wysoko¶ci i formie można ż±dać wadium
Zabezpieczenie interesu zamawiaj±cego
...
2005-01-25 Instytut Zamówień Publicznych  
Prawo Zamówień Publicznych, Numer 3
Komisja przetargowa jest dzi¶ całkowicie podporz±dkowana woli kierownika zamawiaj±cego. Nawet gdy wie, że wykonywane przez ni± polecenia s± niezgodne z Prawem zamówień publicznych (Pzp), musi się im...
2005-01-19 Instytut Zamówień Publicznych  
Od stycznia atestacja w zamówieniach publicznych
Od stycznia przedsiębiorstwa udzielaj±ce zamówień sektorowych będ± mogły poddać się procesowi atestacji, co pozwoli im uzyskać „¶wiadectwo solidno¶ci” i zwolni je z wielu procedur...
2005-01-04 Instytut Zamówień Publicznych  
Forum Sekretarzy Powiatów i Miast
3 grudnia 2004 r. odbyło się w Warszawie Forum Sekretarzy Powiatów i Miast, na którym poruszano problematykę zarz±dzania urzędami samorz±dowymi z użyciem nowoczesnych technologii: ogólnokrajowej...
2004-12-05 Instytut Zamówień Publicznych  
Prawo Zamówień Publicznych, Numer 2
Oddajemy w Państwa ręce drugi numer „Prawa Zamówień Publicznych” - kwartalnika w cało¶ci po¶więconego tematyce zamówień publicznych. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny w rozwi±zaniu...
2004-12-05 Instytut Zamówień Publicznych  
 


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prze¶lij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie