Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 

 
Opracowanie: Bogusaw Piasecki, Marek Walczak
Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej - Departament Polityki Przemysowej

1. Wstp
 
2. Dyrektywy Nowego Podejcia
  
3. Dyrektywa maszynowa


      Kolejne publikacje
      Zakres Dyrektywy
      Definicje wraz z komentarzami
      Wymagania oglne
      Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwa
      Normy zharmonizowane
      Procedury oceny zgodnoci
      Powiadczanie przeprowadzenia oceny zgodnoci
      Znakowanie CE
      Jednostki notyfikowane
      Wskazwki dotyczce przygotowania dokumentacji technicznej
  
4. Omwienie ramowych regulacji prawnych zwizanych z wdraaniem dyrektyw Unii Europejskiej:

      Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360,
       z pniejszymi zmianami)
      Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz
       o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z dnia
       31 marca 2000 r. poz. 271)
      Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o oglnym bezpieczestwie produktw (Dz. U. Nr 15 z dnia
       7 marca 2000 r. poz. 179)
  
5. Rozporzdzenie wdraajce do prawa polskiego dyrektyw maszynow
 
6. System akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniajcych zgodno
 
7. System nadzoru rynku
 
8. Informacja o stanie prac nad nowelizacj dyrektywy maszynowej
  

 
Zacznik Z1
Tre Dyrektywy 98/37/WE
 
Zacznik I
Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwa dotyczce projektowania i wytwarzania maszyn oraz elementw bezpieczestwa
 
Zacznik IIA
Deklaracja zgodnoci WE dla maszyn
 
Zacznik IIC
Deklaracja zgodnoci WE dla elementw bezpieczestwa umieszczanych na rynku oddzielnie od maszyny
 
Zacznik IIB
Deklaracja zgodnoci dla maszyny przeznaczonej do wbudowania w inn maszyn (art. 4 (2) Dyrektywy)
  
Zacznik - Objanienia
Objanienia do zacznikw IIA, IIB, IIC
 
Zacznik IV
Rodzaje maszyn i elementw bezpieczestwa, dla ktrych wymagana jest interwencja stron trzecich w trakcie przeprowadzania procedur oceny zgodnoci
 
Zacznik VI
Badanie typu WE dla maszyn
 
Zacznik Z2
Procedury oceny zgodnoci wg dyrektywy maszynowej
 
Zacznik Z3
Wykaz norm zharmonizowanych z Dyrektyw 98/37/WE
 
Zacznik Z4
Wykaz dyrektyw Nowego Podejcia obowizujcych w Unii Europejskiej
 
Zacznik Z5
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla maszyn i elementw bezpieczestwa (Dz.U. Nr 91, poz. 858)   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie