Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 

 
Opracowanie: Bogusław Piasecki, Marek Walczak
Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Polityki Przemysłowej

1. Wstęp
 
2. Dyrektywy Nowego Podejścia
  
3. Dyrektywa maszynowa


      Kolejne publikacje
      Zakres Dyrektywy
      Definicje wraz z komentarzami
      Wymagania ogólne
      Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
      Normy zharmonizowane
      Procedury oceny zgodności
      Poświadczanie przeprowadzenia oceny zgodności
      Znakowanie CE
      Jednostki notyfikowane
      Wskazówki dotyczące przygotowania dokumentacji technicznej
  
4. Omówienie ramowych regulacji prawnych związanych z wdrażaniem dyrektyw Unii Europejskiej:

      Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360,
       z późniejszymi zmianami)
      Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
       o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z dnia
       31 marca 2000 r. poz. 271)
      Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 z dnia
       7 marca 2000 r. poz. 179)
  
5. Rozporządzenie wdrażające do prawa polskiego dyrektywę maszynową
 
6. System akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność
 
7. System nadzoru rynku
 
8. Informacja o stanie prac nad nowelizacją dyrektywy maszynowej
  

 
Załącznik Z1
Treść Dyrektywy 98/37/WE
 
Załącznik I
Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące projektowania i wytwarzania maszyn oraz elementów bezpieczeństwa
 
Załącznik IIA
Deklaracja zgodności WE dla maszyn
 
Załącznik IIC
Deklaracja zgodności WE dla elementów bezpieczeństwa umieszczanych na rynku oddzielnie od maszyny
 
Załącznik IIB
Deklaracja zgodności dla maszyny przeznaczonej do wbudowania w inną maszynę (art. 4 (2) Dyrektywy)
  
Załącznik - Objaśnienia
Objaśnienia do załączników IIA, IIB, IIC
 
Załącznik IV
Rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla których wymagana jest interwencja stron trzecich w trakcie przeprowadzania procedur oceny zgodności
 
Załącznik VI
Badanie typu WE dla maszyn
 
Załącznik Z2
Procedury oceny zgodności wg dyrektywy maszynowej
 
Załącznik Z3
Wykaz norm zharmonizowanych z Dyrektywą 98/37/WE
 
Załącznik Z4
Wykaz dyrektyw Nowego Podejścia obowiązujących w Unii Europejskiej
 
Załącznik Z5
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 91, poz. 858)   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie