Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 

 
Publikacja opracowana przez zespl ekspertw Urzdu Dozoru Technicznego
Autorzy: Marek Walczak (kierownik zespolu), Alicja Gach, Marek Barnas, Sylweriusz Brzuska 
1. Wymagania bezpieczestwa dla urzdze cinieniowych na jednolitym rynku
     Unii Europejskiej

    
Wstp
      Dyrektywy Nowego Podejcia

2. Dyrektywy cinieniowe

3. System zapewnienia bezpieczestwa wyrobw umieszczanych na rynku UE,
     oparty na Nowym Podejciu do harmonizacji technicznej

4. Dyrektywa 97/23/WE (PED)

    
Zakres dyrektywy
     Wymagania techniczne
     Kategorie zagroe i sposoby kategoryzacji
     Zasadnicze wymagania bezpieczestwa
          Uwagi wstpne i postanowienia oglne
          Projektowanie
          Wytwarzanie
          Materiay
          Wymagania dotyczce szczeglnych urzdze cinieniowych
          Szczeglne wymagania ilociowe dotyczce niektrych urzdze cinieniowych
     Procedury oceny zgodnoci
     Deklaracje zgodnoci i oznakowanie
     Jednostki kompetentne
     Normy zharmonizowane i inne specyfikacje techniczne
     Obowizki wytwrcw i zaangaowanie stron
     Omwienie najczciej spotykanych problemw zwizanych z dyrektyw
 
5. Dyrektywa 87/404/EWG (SPVD)

    
Zakres dyrektywy
     Procedury certyfikacyjne
     Oznakowanie
     Zasadnicze wymagania bezpieczestwa (materiay, konstrukcja, procesy wytwarzania)
     Wymagana dokumentacja
     Omwienie przewodnika Komisji Europejskiej po dyrektywie 87/404/EWG
     Omwienie najczciej spotykanych problemw praktycznych zwizanych z dyrektyw
  


Zacznik 1
Tablica korelacji dla dyrektywy 97/23/WE

Zacznik 2
Tablica korelacji dla dyrektywy 87/404/EWG

Zacznik 3
Wykazy norm zharmonizowanych do dyrektywy 97/23/WE

Zacznik 4
Wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy 87/404/EWG
   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie